Khu đất 2.700 tỷ làm vốn đối ứng xây cụm công trình đầu mối Liên Mạc

Trong đó đề cập, để có cơ sở xem xét đề nghị của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), liên ngành (Sở Quy hoạch – kiến trúc, Tài nguyên và môi trường UBND quận Hoàng Mai và UBND huyện Thanh Trì đã tiến hành rà soát hiện trạng sử dụng đất trong khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm.

UBND TP. Hà Nội vừa cho ý kiến xác định giá trị tạm tính các khu đất tại khu đô thị mới Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai dự kiến khoảng 2.725 tỷ đồng làm dự án đầu tư xây dựng cụm theo hình thức BT.

Trong nội dung Công văn số 6240/VP-ĐT vừa ban hành, UBND TP. Hà Nội nhận được văn bản của Sở Tài nguyên và môi trường báo cáo rà soát và xác định giá trị tạm tính các khu đất tại khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai dự kiến làm vốn đối ứng dự án đầu tư xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc theo hình thức BT.

Trong đó đề cập, để có cơ sở xem xét đề nghị của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), liên ngành (Sở Quy hoạch – kiến trúc, Tài nguyên và môi trường UBND quận Hoàng Mai và UBND huyện Thanh Trì đã tiến hành rà soát hiện trạng sử dụng đất trong khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm.
duandaumoilienmac-f8db
Căn cứ kết quả rà soát, liên ngành thống nhất các khu đất trong khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm dự kiến đối ứng là 15 ô đất có quy mô khoảng 10,1ha (trong đó diện tích đất thương phẩm khoảng 9,85ha, gồm các ô đất: HH-01, HH-04, HH-05, HH-07, HH-08, HH-09, HH-12, TT-05, TT-06, TT-07, TT-08, TT-09, TT-10, TT-13 và TT-15) có tổng giá trị tạm tính là: 2.725,8 tỷ đồng.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và đầu tư nghiên cứu, tổng hợp vào nội dung hồ sơ đề xuất đầu tư dự án xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc theo hình thức BT; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp, đề xuất và báo cáo UBND thành phố.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *