bức tường rào

Chiêm ngưỡng những bức tường rào đẹp mê mẫn lòng người

hangrao1-5e22

Một chút khéo léo để có những hàng rào sinh động như thế này Những bức tượng treo phá tan sự đơn điệu cho hàng