tư vấn luật đất đai

Giải đáp Không có tiền thanh toán theo tiến độ có mất tiền đã đóng không

hopdongxaydung1-56d5

Tôi làm đơn gửi đến chủ đầu tư để xin thanh lý lô đất này. Vậy tôi có mất 20% tiền đã đóng không? Mong

Được sử dụng để trồng cây vào vị trí ranh giới đất chung giữa 2 nhà hay không

ranhgioidatchung-b171

Nội dung này được quy định tại Khoản 2 Điều 265 Bộ luật dân sự 2005 quy định về nghĩa vụ tôn trọng ranh giới

Hệ số điều chỉnh giá dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới bạn cập nhật chưa

quoclo3moi-e7c3

Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng quy định về việc hướng dẫn xác định và công bố chỉ số